Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu


Aktualności

Spotkanie z przedstawicielem WKU

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące zasad naboru do służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych w Narodowych Siłach Rezerwowych. Spotkanie odbędzie się dnia 18.10.2017 roku

Wstrzymanie naboru wniosków na staż - algorytm

Uprzejmie informujemy, iż zostaje wstrzymany nabór wniosków na realizację staży. Środki finansowe na realizację tej formy aktywizacji osób bezrobotnych zostały rozdysponowane.

Nabór do Policji

Informujemy, iż Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu poszukuje kandydatów do pracy w Policji. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie informacyjne z przedstawicielami policji w dniu 20.10.2017r. r o godz. 10 w pok. 23

Wstrzymanie naboru wniosków na staż - RPO i PO WER

Z dniem 7 września 2017r. wstrzymujemy nabór wniosków na organizację staży finansowanych ze środków EFS: PO WER oraz RPO. Realizacja staży w ramach środków krajowych nadal trwa.

Aktualizacja - Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Informujemy, iż nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków

Informujemy, iż w dniach 31.08.2017r. – 08.09.2017r. trwać będzie nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Spotkanie z przedstawicielem WKU

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące zasad naboru do służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych w Narodowych Siłach Rezerwowych. Spotkanie odbędzie się dnia 08.09.2017 roku

Praca w Niemczech w charakterze opiekunki/na osoby starszej

Dnia 28 września 2017r. w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach ul. Senatorska 10, odbędzie się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z udziałem firmy PRIVATE CARE 24.

Doposażenie stanowisk pracy - Fundusz Pracy

Informujemy, iż od dnia 01.09.2017 roku do dnia 22.09.2017 roku prowadzony będzie nabór wniosków podmiotów zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Urząd planuje stworzyć 10 stanowisk pracy. Kwota refundacji jednego stanowiska pracy wynosi max. 23 000 złotych

Dotacje - Fundusz Pracy

Informujemy o naborze wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy. Nabór skierowany jest do 21 osób. Wydawanie i nabór wniosków będzie odbywać się w terminie od dnia 01.09.2017 roku

Nabór wniosków na realizację refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu informuje iż w dniach 22.08.2017r.- 25.08.2017r. ogłasza nabór wniosków na realizację refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w 2017r. ogłasza w otwartym konkursie ofert realizowanych nabór kandydatów na członków komisji konkursowej.

Staże RPO - Szansa dla Pracodawców

Informujemy, iż dysponujemy jeszcze środkami finansowymi na organizację staży zawodowych w ramach realizowanego Projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łowickim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obrazek dla: Konkurs w ramach pilotażowego programu „ Absolwent”

Konkurs w ramach pilotażowego programu „ Absolwent”

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 28 kwietnia 2017 roku ogłosił konkurs w ramach pilotażowego programu „ Absolwent”. Wnioski w ramach konkursu mogą być...

Spotkania grupowe

Zapraszamy na spotkanie grupowe dla osób bezrobotnych w dniu 8 czerwca o godz. 10.00  w pok. 23., dotyczące przygotowania  do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz na spotkanie 9 czerwca  o godz. 10.00 w pok. 23, dotyczące zagadnień związanych z prawem pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy. ...

Krajowy Funduszu Szkoleniowy 2017r. – rezerwa

Informujemy o możliwości pozyskania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy zgodnie z niżej wymienionymi priorytetami...

Nabór wniosków ze środków PFRON - wyposażenie stanowisk pracy

PUP w związku z otrzymanymi środkami PFRON na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych na rok 2017 na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/188/2017 w wysokości 130 000,00 złotych ogłasza...

Szkolenie w Skierniewicach „Własna firma - krok po kroku”

W dniach od 29 do 31 maja 2017r. w Skierniewicach odbywać się będzie bezpłatne trzydniowe szkolenie dla osób zainteresowanych uruchomieniem i prowadzeniem własnej firmy. Organizatorami szkolenia są: Wojewódzki Urząd Pracy - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w...

KFS - nowy nabór wniosków

Informujemy, iż w dniach 21.04.2017r. – 15.05.2017r. trwać będzie nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

Nabór do Policji

Informujemy, iż Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu poszukuje kandydatów do pracy w Policji. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie informacyjne z przedstawicielami policji w dniu 15.03.2017 r o godz. 10 w pok. 23 .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę