Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu


Aktualności

Nabór KFS - rezerwa

Informujemy, iż w dniach 04.07.2018-13.07.2018. trwać będzie nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Rezerwa KFS

Informujemy, że Rada Rynku Pracy ustaliła priorytety wydatkowania rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2018r.: 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych, 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Środki PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu ogłasza kolejny nabór wniosków o przyznanie pracodawcy refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Praca w Policji

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu informuje , iż Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu poszukuje kandydatów do pracy w Policji. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie informacyjne z przedstawicielami policji w dniu 15.06.2018 r. o godz. 10-tej w pok. 23

RODO

Pragniemy poinformować Państwa, że w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych RODO.

PFRON - kolejny nabór wniosków

PUP w związku z otrzymanymi środkami PFRON na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych na rok 2018 na podstawie Uchwały Rady Powiatu ogłasza ponowny nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 3 października 2017 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (MFF) w wysokości 7 mln złotych. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Staże - PO WER

Informujemy, iż od dnia 7 maja 2018r. do dnia 11 maja 2018r. prowadzony jest dodatkowy nabór wniosków na organizację staży w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łowickim (III)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Nabór wniosków ze środków PFRON - dotacje oraz wyposażenie stanowisk pracy

PUP w związku z otrzymanymi środkami PFRON na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych na rok 2018 na podstawie Uchwały Rady Powiatu ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej i dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacje - RPO WŁ

Informujemy, iż od dnia 03.04.2018 roku do dnia 27.04.2018 roku prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych z ustalonym II profilem pomocy w ramach realizowanego Projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łowickim (IV)” współfinansowanego ze...

Staże - RPO WŁ - wstrzymanie naboru wniosków

Z dniem 29 marca 2018r. wstrzymujemy nabór wniosków na organizację staży finansowanych ze środków RPO WŁ

KFS 2018 - nabór wniosków

Informujemy, iż w dniach 05.03.2018-23.03.2018. trwać będzie nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na...

Staże - RPO WŁ

Informujemy, iż prowadzony jest nabór wniosków na organizację staży w ramach realizowanego Projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łowickim (IV)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Dotacje - PO WER

Informujemy o naborze wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach projektu „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁOWICKIM (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące służby w Policji. Spotkanie odbędzie się dnia 26.02.2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu ul. Stanisławskiego 28, pokój nr 23, I piętro, o godz. 10.00.

KFS - priorytety na 2018 rok

Informujemy, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustaliło priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2018r.:

Odbiór PIT-11 za 2017 rok

Informujemy, iż osoby, które w 2017 roku pobierały zasiłek dla bezrobotnych lub dodatek aktywizacyjny mogą w okresie od 18.01.2018 do 09.02.2018 w godzinach 8.00 - 14.00 odebrać informację PIT-11 za rok w PUP Łowicz w pokoju nr 4.

Jak prawidłowo wypełniać przelewy dot. zatrudniania cudzoziemców

informujemy, jak należy prawidłowo wypełniać druki wpłaty i wykonywać przelewy przy zatrudnieniu cudzoziemców

Zasady zatrudniania cudzoziemców od 2018 roku

Z dniem 1 stycznia 2018r. weszły w życie nowe przepisy dot. zatrudniania cudzoziemców. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się, jeśli cudzoziemiec ma wykonywać pracę w zakresie działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem lub gastronomią i zakwaterowaniem

Zatrudnianie cudzoziemców od 2018 roku

Z dniem 1 stycznia 2018r. weszły w życie nowe przepisy dot. zatrudniania cudzoziemców. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę