Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu


Informacja

Aktualności

Staże - PO WER

Informujemy, iż od dnia 09.01.2019r. prowadzi nabór wniosków na organizację staży w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łowickim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Staże - RPO WŁ

Informujemy, iż od dnia 09.01.2019r. prowadzi nabór wniosków na organizację staży w ramach realizowanego Projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łowickim (V)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Środki PFRON

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych prosimy osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w PUP oraz pracodawców, zainteresowanych wsparciem finansowym ze środków PFRON w celu aktywizacji osób niepełnosprawnych, o pisemne...

KFS - priorytety na 2019 rok

Informujemy, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustaliło priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2019r.

Dotacje - kolejny nabór

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu uprzejmie informuje, iż od dnia 08.11.2018 roku ogłasza kolejny nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób długotrwale bezrobotnych w ramach środków Rezerwy Ministra.

Dotacje - przedłużenie terminu składania wniosków

Informujemy, iz termin składania wniosków wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej został przesunięty do dnia 31.10.2018r.

Dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu i informuje o kolejnym naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Łowickim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –...

Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego

W dniach 17-18 października w hali EXPO- ŁÓDŹ przy al. Politechniki 4 III odbędą się Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego. Celem planowanego wydarzenia jest zaprezentowanie mieszkańcom Łodzi i regionu kompleksowej oferty pracy dostępnej na lokalnym rynku pracy, możliwości dokształcania oraz zmiany kompetencji zawodowych.

Spotkanie informacyjne

informujemy o cyklu spotkań z bezrobotnymi w formie porad eksperckich Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Tematem spotkań będą: Niskooprocentowane pożyczki z Instrumentu Finansowego Mikropożyczka dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie...

Dotacje - PO WER

Informujemy o naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Łowickim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Nabór wniosków ze środków PFRON - wyposażenie stanowisk pracy

PUP w związku z otrzymanymi środkami PFRON na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych na rok 2018 na podstawie Uchwały Rady Powiatu ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Nabór KFS - rezerwa

Informujemy, iż w dniach 04.07.2018-13.07.2018. trwać będzie nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Rezerwa KFS

Informujemy, że Rada Rynku Pracy ustaliła priorytety wydatkowania rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2018r.: 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych, 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Środki PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu ogłasza kolejny nabór wniosków o przyznanie pracodawcy refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Praca w Policji

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu informuje , iż Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu poszukuje kandydatów do pracy w Policji. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie informacyjne z przedstawicielami policji w dniu 15.06.2018 r. o godz. 10-tej w pok. 23

RODO

Pragniemy poinformować Państwa, że w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych RODO.

PFRON - kolejny nabór wniosków

PUP w związku z otrzymanymi środkami PFRON na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych na rok 2018 na podstawie Uchwały Rady Powiatu ogłasza ponowny nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 3 października 2017 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (MFF) w wysokości 7 mln złotych. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Staże - PO WER

Informujemy, iż od dnia 7 maja 2018r. do dnia 11 maja 2018r. prowadzony jest dodatkowy nabór wniosków na organizację staży w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łowickim (III)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Nabór wniosków ze środków PFRON - dotacje oraz wyposażenie stanowisk pracy

PUP w związku z otrzymanymi środkami PFRON na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych na rok 2018 na podstawie Uchwały Rady Powiatu ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej i dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę