Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu


Informacja

Aktualności

 • Ogólnopolski Tydzień Kariery

  Informuje, iż od 21 – 25.10.2019r., trwa Ogólnopolski Tydzień Kariery pt. ,,PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE”. Tut. Urząd w ramach powyższego przedsięwzięcia podejmuje działania skierowane do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych.

 • Bezpłatne szkolenia

  Informujemy, iż mieszkańcy powiatu łowickiego zainteresowani podniesieniem kwalifikacji zawodowych mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych dla osób z województwa łódzkiego.

 • Bezpłatne warsztaty motywacyjne

  Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dniach 28, 29 października oraz 6,7,8 listopada 2019r. będzie organizować warsztaty motywacyjne dla mieszkańców województwa łódzkiego.

 • Giełda pracy

  Dnia 16 i 17 PAŹDZIERNIKA 2019r. o godz. 12.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu, pok. 23 na pierwszym piętrze, odbędą się giełdy pracy na stanowisko Pomocniczy robotnik budowlany dla firmy "TOMASZ ZIMNY TOM-BUD” ul. Zagrodowa 23, 99-400 Łowicz

 • Giełda pracy

  Dnia 21 PAŹDZIERNIKA 2019r. o godz. 10.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu, pok. 23 na pierwszym piętrze, odbędzie się giełda pracy na stanowisko Kasjer-Sprzedawca dla firmy "DINO POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA praca Domaniewice 7A, 99-434 Domaniewice

 • Giełda pracy

  Dnia 18 PAŹDZIERNIKA 2019r. o godz. 9.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu, pok. 23 na pierwszym piętrze, odbędzie się giełda pracy na stanowisko Pracownik magazynowy dla firmy DHL EXEL SUPPLYA CHAIN (POLAND) Sp. z o.o. praca Centrum Logistyczne DHL w Sochaczewie, ul. Olimpijska 16, 96-500 Sochaczew

 • Giełda pracy

  Dnia 15 PAŹDZIERNIKA 2019r. o godz. 10.00 i 11.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu, pok. 23 na pierwszym piętrze, odbędzie się giełda pracy na stanowisko Pracownik restauracji opłacany stawką godzinową dla firmy PPHU ANETA CZAPLICKA – praca MC DONALD’s w Łowiczu ul. Broniewskiego.

 • Środki PFRON

  Informujemy o możliwości ubiegania się przez osoby niepełnosprawne zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej w ramach środków PFRON do 30 000 zł.

 • Zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami Łódzkiej Strefy Ekonomicznej

  Informuje, iż w dniu 08.10.2019 o godz. 11 na parkingu przed Starostwem Powiatowym w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30 będzie dostępny Kamper Łódzkiej Strefy Ekonomicznej.

 • KFS 2019 - dodatkowy nabór wniosków

  Informujemy, iż w dniach 03.10.2019r. – 15.10.2019r. PUP ogłasza nabór wniosków (kwota - 7.500 zł) o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

 • Staże - wstrzymanie naboru wniosków

  Informujemy, iż wstrzymuje nabór wniosków na realizację staży. Środki finansowe na realizację tej formy aktywizacji osób bezrobotnych zostały rozdysponowane. W przypadku pozyskania nowych środków finansowych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, Urząd poda informację do wiadomości publicznej.

 • Przedłużenie naboru wniosków o przyznanie pracodawcy refundacji wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

  Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu informuje o przedłużeniu naboru wniosków o przyznanie pracodawcy refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

 • Szkolenie dla osób otrzymujących dotacje

  Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu zaprasza na szkolenie w dniu 17.09.2019r. organizowane dla osób otrzymujących dotacje

 • Spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu

  Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące służby w Policji. Spotkanie odbędzie się dnia 24.09.2019 roku

 • Krajowy Funduszu Szkoleniowy 2019r. - REZERWA

  Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu uprzejmie informuje, iż w dniach 09.09.2019r. – 20.09.2019r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

 • Doposażenie stanowisk pracy - PFRON

  Informujemy o kolejnym naborze wniosków o przyznanie pracodawcy refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych).

 • Giełda pracy

  W dniach 29 sierpnia, 9 września oraz 26 września 2019r. w godzinach od 9.00 do godz. 14.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu, pok. 23 na pierwszym piętrze, odbędą się giełdy pracy na stanowisko pracownik magazynowy dla firmy DHL EXEL SUPPLYA CHAIN (POLAND) Sp. z o.o. praca Centrum Logistyczne DHL, ul. Olimpijska 16, 96-500 Sochaczew

 • Doposażenie stanowisk pracy - 2019.VIII

  Informujemy, iż od dnia 19.08.2019 roku do dnia 30.08.2019 roku będzie prowadzony nabór wniosków podmiotów zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Urząd planuje stworzyć 3 stanowiska pracy.

 • Doposażenie stanowisk pracy - PFRON

  Informujemy o kolejnym naborze wniosków o przyznanie pracodawcy refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych).

 • Dotacje - PO WER

  Informujemy o kolejnym naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Łowickim (IV)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę