Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu


Informacja

Aktualności

 • Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

  KOMUNIKAT!   Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu informuje o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Droga do aktywności I" realizowanego w ramach programu FELD.07 Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Działanie FELD.07.01 Aktywizacja...

 • ORGANIZACJA STAŻY - NABÓR WNIOSKÓW w ramach projektu „Droga do aktywności I”

  KOMUNIKAT ! ORGANIZACJA  STAŻY –  NABÓR  WNIOSKÓW w  ramach  projektu  „Droga  do  aktywności  I"     Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu uprzejmie informuje, iż od dnia 01.06.2023r. prowadzi nabór wniosków na organizację staży w  ramach  projektu ...

 • Komunikat dot. refundacji wyposażenia stanowska pracy osoby niepełnosprawnej.

      KOMUNIKAT!          Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu informuje, iż termin składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej został przedłużony do 31.05.2023r. Druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać w Powiatowym...

 • Bezpłatne seminarium „Własna firma - krok po kroku”

  Bezpłatne seminarium  „Własna firma – krok po kroku" – 29 – 31 maja 2023r. Łódź   Wojewódzki Urząd Pracy w  Łodzi organizuje w dniach 29 – 31 maja 2023r . XXXV edycję seminarium „Własna firma – krok po  kroku", które adresowane jest  do osób bezrobotnych  planujących  rozpoczęcie...

 • Doborowy czwartek w PUP Łowicz

  Spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji   Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zatrudnienia na stanowisku policjanta.   Przedstawiciele Policji zaprezentują zasady naboru do służby, wymagania stawiane kandydatom oraz omówią procedury związane z przyjęciem do...

 • Wstrzymujemy nabór wniosków na organizację staży w ramach Rezerwy Funduszu Pracy

  Komunikat !!! Wstrzymujemy nabór wniosków na organizację staży  w ramach Rezerwy Funduszu Pracy na  „ Program  aktywizacji  zawodowej  bezrobotnych  zamieszkujących  na  wsi"     Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu informuje, że z dniem 16 maja...

 • Nabór wniosków - wyposażenie stanowiska pracy PFRON

  KOMUNIKAT! Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu informuje o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Urząd dysponuje środkami PFRON na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych na 2023 rok na podstawie Uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr LXIV/413/2023 w wysokości...

 • Wsparcie w zakładaniu własnej działalności gospodarczej dla osób z niepełnosprawnościami

  Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Bez Granic" ul. Moczyńskiego 8, 70-492 Szczecin zaprasza do skorzystania z możliwości płynących z uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Inkubator Przedsiębiorczości dla Osób z Niepełnosprawnością . W ramach udziału w projekcie można skorzystać: - ze wsparcia specjalistów na każdym...

 • Nabór - rezerwa KFS 2023

  Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu uprzejmie informuje, iż w dniach 08.05.2023r. – 26.05.2023r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)? Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi...

 • Trenuj jak żołnierz - nowe szkolenie dla ochotników

  Rozpoczynamy kolejną wersję naszego programu „Trenuj z wojskiem", tym razem pod nazwą „Trenuj jak żołnierz". Jest to kolejna, rozszerzona wersja, która odpowiada potrzebom zgłaszanym przez uczestników naszych - już trzech - edycji programu „Trenuj z wojskiem" - powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak...

 • Program Interreg Europa Środkowa

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje, że w związku z trwającym naborem w programie Interreg Europa Środkowa w dniu 26 kwietnia 2023r.                   (w godzinach 10:00-12:00) odbędzie się online drugie seminarium informacyjne            na temat trwającego naboru.   Więcej informacji, ramowy  program...

 • Komunikat! Nabór wniosków na staże zawodowe.

  Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu  uprzejmie informuje, iż pozyskał środki finansowe z rezerwy  Funduszu Pracy na  „ Program  aktywizacji  zawodowej  bezrobotnych  zamieszkujących  na  wsi". Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji...

 • Giełda pracy PUP w Łowiczu.

  W dniu 13.04.2023r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu doradcy zawodowi przy współpracy z OHP- Młodzieżowe Centrum Kariery w Łowiczu zorganizowali giełdę pracy  dla Firmy:                    ENERGOP SPÓŁKA  Z O.O z siedzibą w Sochaczewie . Obecnie do swojego zespołu firma poszukuje osób na stanowiska: - SPAWACZ ...

 • Projekt pilotażowy „EU-Talent Pool - Pilot”

  Pilotaż skierowany jest do: Obywateli Ukrainy ale też innych państw trzecich, którzy w wyniku wojny opuścili Ukrainę i uzyskali w danym państwie członkowskich status ochrony czasowej na podstawie decyzji wykonawczej Rady  (UE) stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę