Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich    Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie  Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych  CEL PROJEKTU:                 Głównym celem projektu...

Projekt:  "SKUTECZNA KADRA"   Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie"   Cel projektu: wzmocnienie i rozwój kadry PUP w Łowiczu na rzecz...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę