Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu


Informacja

Aktualności

 • Problemy techniczne

  Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu informuje, iż z przyczyn technicznych brak jest możlowości kontaktu telefonicznego w dniu dzisiejszym z pracownikami PUP. Za utrudnienia przepraszamy. 

 • Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małego przedsiębiorcy

  Informujemy, że zwiększa się ilość branż uprawnionych do składania wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż na podstawie rozporządzenia. Nabór wniosków zostaje przedłużony do dnia 31.08.2021 r.

 • Wstrzymanie naboru wniosków - staże POWER

  Informujemy, że z dniem 25 marca 2021r. wstrzymany jest nabór wniosków na organizację staży dla osób do 30 roku życia finansowanych ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój V (POWER).

 • ZUS - Webinar nt. tarczy antykryzysowej i cykl dyżurów telefonicznych dla świadczeniobiorców

  ZUS zaprasza na Webinar nt. tarczy antykryzysowej i cykl dyżurów telefonicznych dla świadczeniobiorców

 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Informujemy, iż od dnia 15.03.2021 roku do dnia 15.04.2021 roku będzie prowadzony nabór wniosków podmiotów zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 • Dotacje - RPO WŁ

  Informujemy o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łowickim (VI)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

 • Dotacje - PO WER

  Informujemy o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łowickim (V)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

 • Ograniczenie obsługi interesantów

  W związku z dynamicznie rozwijającym się zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem od dnia 10.03.2021 roku do odwołania podejmujemy dodatkowe działania mające na celu ograniczenie wizyt osobistych w Urzędzie. Wszelkie zapytania i wątpliwości proszę zgłaszać telefonicznie lub drogą mailową.

 • Dyplom MRPiT

  Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu otrzymał w styczniu 2021 roku DYPLOM Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za wdrażanie TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ W 2020 ROKU

 • Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małego przedsiębiorcy - określonych branż

  Informujemy o ogłoszeniu nabóru wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy - określonych branż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii...

 • KFS - nabór wniosków

  Informujemy, iż w dniach 16.02.2021r. – 05.03.2021r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

 • Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małego przedsiębiorcy

  Informujemy o ogłoszeniu nabóru wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy - określonych branż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii...

 • Dotacje dla bezrobotnych i pracodawców

  W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej informuje, iż nabór w/w wniosków planowany jest na drugą połowę marca 2021 roku.

 • KFS - priorytety na 2021 rok

  Informujemy, iż Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ustaliło priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2021r.

 • Środki PFRON

  Prosimy osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu oraz pracodawców, zainteresowanych wsparciem finansowym ze środków PFRON w celu aktywizacji osób...

 • Staże - RPO WŁ

  Od dnia 14.01.2021r. prowadzony jest nabór wniosków na organizację staży w ramach realizowanego Projektu„Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łowickim (VI)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 • Staże - POWER

  Od dnia 14.01.2021r. prowadzony jest nabór wniosków na organizację staży w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łowickim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małego przedsiębiorcy - określonych branż

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy - określonych branż Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od dnia 19.12.2020 r. (sobota) do dnia 31.01.2021 r.

 • nabór do służby w Policji

  Informujemy, że została wznowiona procedura postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji z jednoczesnym zachowaniem reżimu sanitarnego wobec występujących zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

 • Doposażenie stanowisk pracy

  Informuje, iż od dnia 03.02.2020r. do dnia 25.02.2020r. będzie prowadzony nabór wniosków podmiotów zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę