Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu


Informacja

Aktualności

 • Dotacje - dodatkowe środki

  W związku z wygospodarowaniem środków Funduszu Pracy, informujemy o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych .

 • Projekt unijny „RECEPTA NA BIZNES”

  Projekt jest realizowany w partnerstwie dwóch podmiotów, tj. Centrum Edukacji CEiRON i HN Partners s.c.. Celem projektu jest wspieranie młodych mieszkańców województwa łódzkiego w zakładaniu firm. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

 • Staże - wstrzymanie naboru

  Informujemy o wstrzymaniu naboru wniosków na realizację staży. Środki finansowe na realizację tej formy aktywizacji osób bezrobotnych zostały rozdysponowane.

 • DOBOROWY CZWARTEK

  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane służbą w Policji na DOBOROWY CZWARTEK do Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu. Spotkanie odbędzie się 4 listopada 2021 roku

 • Ogólnopolski tydzień kariery

  w dniach 18 – 24.10.2021r., trwa Ogólnopolski Tydzień Kariery pt. ,, Wyprawa na 3K; Kariera, Kompetencje, Kreatywność.”

 • Aplikacja mobilna ePraca dla osób szukających pracy

  Osoby szukające pracy, pracodawcy oraz pracownicy urzędów pracy mogą już korzystać z bezpłatnej i prostej aplikacji mobilnej umożliwiającej korzystanie z ofert pracy upowszechnianych w Centralnej Bazie Ofert Pracy.

 • Projekt "Młodzi na start"

  Informujemy, iż Fundacja Inkubator zaprasza do udziały w projekcie "Młodzi na start" współfinansowany przez Unię Europejską

 • Komunikat

  Informujemy, iż z dniem 30.09.2021r. zakończył się nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy

 • Szkolenie z Excela

  Informujemy, iż przyjmowane są zapisy na bezpłatne szkolenie z Excela – poziom podstawowy. Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” z Łodzi.

 • MILION PRZED TRZYDZIESTKĄ

  Firma HN Partners s.c. w partnerstwie z Centrum Edukacji CEiRON realizuje dwa projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich tj. ,, Milion przed trzydziestką!” „Recepta na biznes” Udział w projekcie wspiera młodych ludzi w zakładaniu własnej firmy.

 • Akcja - "Kreuj obraz zawodowy"

  Informujemy, że do 30 września 2021r. prowadzona jest akcja "Kreuj obraz zawodowy. Profesjonalne Zdjęcia do CV - Bezpłatne udostępnienie Inteligentnego Kreatora Zdjęć do CV w celu podwyższenia konkurencyjności kandydata na rynku pracy".

 • Rezerwa KFS

  Informujemy, iż w dniach 09.09.2021r. – 22.09.2021r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

 • KONIEC NABORU WNIOSKÓW - COVID -19

  Dnia 31.08.2021r. zakończył się nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  Informujemy, iż od dnia 01.09.2021 roku do dnia 15.09.2021 roku będzie prowadzony nabór wniosków podmiotów zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 • Dotacje - RPO WŁ

  Informujemy o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łowickim (VI)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

 • Dotacje - PO WER

  Informujemy o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łowickim (V)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

 • PFRON - wyposażenie stanowiska pracy

  Informujemy o naborze wniosków o refundację dla pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

 • Konkurs PARP "Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych"

  Informujemy o konkursie PARP "Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych"

 • Procedura postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji

  Informujemy, iż trwa procedura postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji

 • EURES

  Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) wspólnie z państwami członkowskimi UE/EFTA prowadzi kampanię informacyjną ws. pracy sezonowej dla sieci EURES pod nazwą „Prawa przez cały rok” w okresie lipiec...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę