Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu


Nagłówek

Aktualności

Dotacje - PO WER

Informujemy o naborze wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach projektu „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁOWICKIM (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące służby w Policji. Spotkanie odbędzie się dnia 26.02.2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu ul. Stanisławskiego 28, pokój nr 23, I piętro, o godz. 10.00.

KFS - priorytety na 2018 rok

Informujemy, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustaliło priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2018r.:

Odbiór PIT-11 za 2017 rok

Informujemy, iż osoby, które w 2017 roku pobierały zasiłek dla bezrobotnych lub dodatek aktywizacyjny mogą w okresie od 18.01.2018 do 09.02.2018 w godzinach 8.00 - 14.00 odebrać informację PIT-11 za rok w PUP Łowicz w pokoju nr 4.

Jak prawidłowo wypełniać przelewy dot. zatrudniania cudzoziemców

informujemy, jak należy prawidłowo wypełniać druki wpłaty i wykonywać przelewy przy zatrudnieniu cudzoziemców

Zasady zatrudniania cudzoziemców od 2018 roku

Z dniem 1 stycznia 2018r. weszły w życie nowe przepisy dot. zatrudniania cudzoziemców. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się, jeśli cudzoziemiec ma wykonywać pracę w zakresie działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem lub gastronomią i zakwaterowaniem

Zatrudnianie cudzoziemców od 2018 roku

Z dniem 1 stycznia 2018r. weszły w życie nowe przepisy dot. zatrudniania cudzoziemców. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014r.

Środki PFRON

Osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu oraz pracodawcy zainteresowani wsparciem finansowym ze środków PFRON w celu aktywizacji osób niepełnosprawnych,...

Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom w 2017r.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców informujemy, że oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy złożone w 2017 roku, muszą być odebrane do końca 2017 roku.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 2018r.

Z dniem 01.01.2018r. zacznie obowiązywać nowy typ zezwolenia na pracę dla cudzoziemca – praca sezonowa. Objęcie pracodawcy lub osoby fizycznej procedurą zezwolenia sezonowego dla cudzoziemca będzie uzależnione od Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w ramach, której działa podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna.

Dotacje - PO WER

Informujemy o naborze wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach projektu „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁOWICKIM (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące służby w Policji. Spotkanie odbędzie się dnia 11.12.2017 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu ul. Stanisławskiego 28, pokój nr 23, I piętro, o godz. 10.00.

Spotkanie z przedstawicielem WKU

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące zasad naboru do służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych w Narodowych Siłach Rezerwowych. Spotkanie odbędzie się dnia 18.10.2017 roku

Wstrzymanie naboru wniosków na staż - algorytm

Uprzejmie informujemy, iż zostaje wstrzymany nabór wniosków na realizację staży. Środki finansowe na realizację tej formy aktywizacji osób bezrobotnych zostały rozdysponowane.

Nabór do Policji

Informujemy, iż Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu poszukuje kandydatów do pracy w Policji. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie informacyjne z przedstawicielami policji w dniu 20.10.2017r. r o godz. 10 w pok. 23

Wstrzymanie naboru wniosków na staż - RPO i PO WER

Z dniem 7 września 2017r. wstrzymujemy nabór wniosków na organizację staży finansowanych ze środków EFS: PO WER oraz RPO. Realizacja staży w ramach środków krajowych nadal trwa.

Aktualizacja - Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Informujemy, iż nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków

Informujemy, iż w dniach 31.08.2017r. – 08.09.2017r. trwać będzie nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Spotkanie z przedstawicielem WKU

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące zasad naboru do służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych w Narodowych Siłach Rezerwowych. Spotkanie odbędzie się dnia 08.09.2017 roku

Praca w Niemczech w charakterze opiekunki/na osoby starszej

Dnia 28 września 2017r. w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach ul. Senatorska 10, odbędzie się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z udziałem firmy PRIVATE CARE 24.

Wyświetlanie 1 - 20 z 109 rezultatów.
Pozycji na stronę: 20

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę