Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu


Nagłówek

Aktualności

 • Giełda pracy

  Dnia 17 LUTEGO 2020r. o godz. 11:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu, pok. 23 na pierwszym piętrze, odbędzie się giełda pracy na stanowisko Dziewiarz – Operator maszyn dziewiarskich dla firmy ELTOM Firma Rodzinna Michalina Nalepa

 • Giełda pracy

  Dnia 21 LUTEGO 2020r. o godz. 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu, pok. 23 na pierwszym piętrze, odbędzie się giełda pracy na stanowisko Pakowacz ręczny dla firmy RANDSTAD POLSKA SP. Z O.O. – miejsce wykonywania pracy Kożuszki-Parcel 42 (pracodawca zapewnia dojazd do pracy z Łowicza)

 • Bezpłatne konsultacje dla osób bezrobotnych planujących rozpocząć działalność gospodarczą

  Zapraszamy w dniach 11 lutego i 18 lutego 2020 roku w godz. 10ºº - 13ºº na bezpłatne konsultacje dla osób bezrobotnych planujących rozpocząć działalność gospodarczą dotyczące pozyskania środków finansowych z Funduszu Pracy na ten cel.

 • Spotkanie informcyjne Ja-Ty-My

  Informujemy, iż Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” z Łodzi zaprasza na spotkanie animacyjne dotyczące projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 • Doposażenie stanowisk pracy

  Informuje, iż od dnia 03.02.2020r. do dnia 25.02.2020r. będzie prowadzony nabór wniosków podmiotów zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 • Dotacje - RPO

  Informuje o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łowickim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

 • Dotacje - PO WER

  Informuje o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łowickim (V)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

 • Krajowy Funduszu Szkoleniowy 2020

  Informujemy, iż w dniach 28.01.2020r. – 21.02.2020r. prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

 • bezpłatne szkolenie - Jak założyć żłobek

  17 i 24 lutego 2020r. w Łowiczu,Wyższa Szkoła Gospodarki z Bydgoszczy organizuje bezpłatne szkolenie „Jak założyć żłobek. Misja, wizja i biznes”, realizowane w ramach projektu „Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców”

 • Środki PFRON

  W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn.zm.), Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu prosi osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu ...

 • KFS - priorytety na 2020 rok

  Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu, informuje że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustaliło priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2020r.

 • Staże - RPO

  Informujemy, iż od dnia 07.01.2020r. prowadzony jest nabór wniosków na organizację staży w ramach realizowanego Projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łowickim (V)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 • Staże - POWER

  Informujemy, iż od dnia 07.01.2020r. prowadony jest nabór wniosków na organizację staży w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łowickim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Projekt „Zawód-szef”

  Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu „Zawód-szef” Dla kogo projekt?: 40 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na terenie woj. łódzkiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w...

 • Giełda pracy

  Dnia 19 GRUDNIA 2019r. o godz. 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu, pok. 23 na pierwszym piętrze, odbędzie się giełda pracy na stanowisko Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle dla firmy Liderstaff SP. Z O.O. – miejsce wykonywania pracy 99-423 Bielawy, Brzozów 56

 • Giełda pracy

  Dnia 13 GRUDNIA 2019r. o godz. 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu, pok. 23 na pierwszym piętrze, odbędzie się giełda pracy na stanowisko Pakowacz ręczny dla firmy RANDSTAD POLSKA SP. Z O.O. – miejsce wykonywania pracy Kożuszki-Parcel 42 (pracodawca zapewnia dojazd do pracy z Łowicza)

 • Projektu START DO BIZNESU

  Od listopada 2019r. Międzynarodowa Fundacja Kobiet w partnerstwie z Fundacją Inkubator rozpoczęły realizację projektu pt. „START DO BIZNESU” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” RPO WŁ na lata 2014-2020.

 • Giełda pracy

  Dnia 02 GRUDNIA 2019r. o godz. 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu, pok. 23 na pierwszym piętrze, odbędzie się giełda pracy na stanowisko Pomocniczy robotnik budowlany dla firmy TOM-BUD Tomasz Zimny - Łowicz, ul. Zagrodowa 23

 • Seminarium ,,Planowanie rozwoju zawodowego’’

  Informujemy iż w dniu 21 listopada 2019 roku o godz. 08:45 organizuje w sali poradnictwa zawodowego seminarium pt. ,,Planowanie rozwoju zawodowego’’. W seminarium wezmą udział pedagodzy szkolni oraz nauczyciele prowadzący zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych powiatu łowickiego.

 • Spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu

  Zapraszamy na spotkanie dotyczące służby w Policji. Spotkanie odbędzie się dnia 22.11.2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu ul. Stanisławskiego 28, pokój nr 23, I piętro, o godz. 10.00. Przedstawiciele Policji zaprezentują zasady naboru do służby, wymagania stawiane kandydatom oraz omówią procedury związane z przyjęciem do służby.

Wyświetlanie 1 - 20 z 216 rezultatów.
Pozycji na stronę: 20

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę