Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu


Aktualności

Staże RPO - Szansa dla Pracodawców

Informujemy, iż dysponujemy jeszcze środkami finansowymi na organizację staży zawodowych w ramach realizowanego Projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łowickim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Informujemy, iż nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Obrazek dla: Konkurs w ramach pilotażowego programu „ Absolwent”

Konkurs w ramach pilotażowego programu „ Absolwent”

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 28 kwietnia 2017 roku ogłosił konkurs w ramach pilotażowego programu „ Absolwent”. Wnioski w ramach konkursu mogą być...

Spotkania grupowe

Zapraszamy na spotkanie grupowe dla osób bezrobotnych w dniu 8 czerwca o godz. 10.00  w pok. 23., dotyczące przygotowania  do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz na spotkanie 9 czerwca  o godz. 10.00 w pok. 23, dotyczące zagadnień związanych z prawem pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy. ...

Krajowy Funduszu Szkoleniowy 2017r. – rezerwa

Informujemy o możliwości pozyskania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy zgodnie z niżej wymienionymi priorytetami...

Nabór wniosków ze środków PFRON - wyposażenie stanowisk pracy

PUP w związku z otrzymanymi środkami PFRON na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych na rok 2017 na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/188/2017 w wysokości 130 000,00 złotych ogłasza...

Szkolenie w Skierniewicach „Własna firma - krok po kroku”

W dniach od 29 do 31 maja 2017r. w Skierniewicach odbywać się będzie bezpłatne trzydniowe szkolenie dla osób zainteresowanych uruchomieniem i prowadzeniem własnej firmy. Organizatorami szkolenia są: Wojewódzki Urząd Pracy - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w...

KFS - nowy nabór wniosków

Informujemy, iż w dniach 21.04.2017r. – 15.05.2017r. trwać będzie nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

Nabór do Policji

Informujemy, iż Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu poszukuje kandydatów do pracy w Policji. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie informacyjne z przedstawicielami policji w dniu 15.03.2017 r o godz. 10 w pok. 23 .

Doposażenie stanowisk pracy - przedłużenie terminu

Informuje, iż do dnia 07.03.2017r. przedłużony zostaje nabór wniosków podmiotów zainteresowanych stworzeniem stanowisk pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2017r.

Informujemy, iż w dniach 27.02.2017r. – 17.03.2017r. trwać będzie nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu rejestracja oświadczeń odbywa się drogą elektroniczną za pomocą strony www.praca.gov.pl Aby dokonać elektronicznej rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom należy: wejść na stronę www.praca.gov.pl,

Fundusze na start Twojej firmy

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza osoby zainteresowane pozyskaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej na spotkanie informacyjne pn. „Fundusze na start Twojej firmy”.

Odbiór PIT-11 za 2016 rok

Informujemy, iż osoby, które w 2016 roku pobierały zasiłek dla bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny, stypendium szkoleniowe, stypendium naukowe oraz stypendium stażowe finansowane z Funduszu Pracy mogą odebrać w okresie od 20.01.2017 do 10.02.2017 informację PIT-11 za rok ubiegły w godzinach 8.00 - 14.00 w PUP Łowicz w pokoju nr 8.

Bon na zasiedlenie

Informujemy, iż od dnia 01.02.2017 rozpoczyna się nabór wniosków dla osób bezrobotnych zainteresowanych uzyskaniem bonu na zasiedlenie. Pomoc finansowa w formie bonu na zasiedlenie w roku 2017 wynosi maksymalnie 7300 złotych.

Doposażenie stanowisk pracy - algorytm

Informuje, iż od dnia 01.02.2017 roku do dnia 28.02.2017 roku prowadzony będzie nabór wniosków podmiotów zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Dotacje - PO WER

Informuje o naborze wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach projektu „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁOWICKIM (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotacje - RPO WŁ

Informujemy, iż od dnia 01.02.2017 roku do dnia 28.02.2017 roku prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych z ustalonym II profilem pomocy w ramach realizowanego Projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łowickim (III)” współfinansowanego ze...

Staże - POWER

Informujemy, iż od dnia 18.01.2017r. prowadzony jest nabór wniosków na organizację staży w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łowickim (III)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Staże - RPO WŁ

Informujemy, iż od dnia 18.01.2017r. prowadzony jest nabór wniosków na organizację staży w ramach realizowanego Projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łowickim (III)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę